Uverejnené

Starostlivosť a výživa pre chrbticu

Doktor Sloboda
Vitaminy

Volám sa Tomáš Sloboda, som neurochirurg so zameraním najmä na spinálnu neurochirurgiu, ktorá sa zapodieva dominantne opráciami, liečbou a problémou chrbticového a osového aparátu. Chrbticový aparát sa skladá zo siedmych krčných stavcov, dvanástich hrudníkových stavcov a piatich driekových stavcov, následne krížovej kosti a kostrče. Medzistavcové platničky sú veľmi dôležitou štruktúrou v organizme, ktoré majú nosnú ochranu ako aj pohybovú funkciu. Nachádzajú sa medzi jednotlivými stavcami. Sú to najväčšie avaskulárne štruktúry v organizme, čiže štruktúry, ktoré nemajú priame cievne zásobenie. To zdôrazňuje potom potrebu dostatočného a správneho prísunu živín, minerálov, esenciálnych aminokyselín, aby dokázali plniť práve túto funkciu.

Keďže medzistavcová platnička je avaskulárna štruktúra, potrebuje si vytiahnuť živiny z tela stavca nad a pod uvedenou medzistavcovou platničkou. Práve výrobok Spinal Vital má také zloženie, ktoré umožňuje túto dostatočnú výživu medzistavcových platničiek v potrebnej miere, či už uvedenými minerálmi , vitamínmi, alebo esenciálnymi aminokyselinami ako je L- lyzín. Pre správnu tvorbu a funkciu kolagénu , chrupavky takisto dostatok naviazania vody na jadro platničky, ktoré im dodáva potrebnú elasticitu a pružnosť. Pre správnu funkciu medzistavcovej platničky ako aj celého chrbátika je veľmi dôležité mu dodať vitamín C. Vitamín C sa podieľa na tvorbe kolagénu,  ktorý je veľmi potrebný pre tvorbu chrupaviek, medzi ktoré sa radí aj medzistavcová platnička, takisto ako aj pre činnosť medzistavcových sklbení. Ďalej sú to vitamíny K , vitamín D , ktoré spolu s vápnikom prispievajú ku zdravým kostiam, ktoré tiež tvoria funkčnú jednotku chrbticového aparátu, takisto niektoré minerály, ako je napríklad mangán pre správnu funkciu medzistavcových skĺbení, dodáva im sinoviu, ktorá je potrebná pre hladký priebeh a ohyb chrbtice.

Na rozdiel od liekov proti bolesti, ktoré nakrátko utlmia bolesť, dlhodobé užívanie výživového doplnku dovolí zachovať chrbtici čo najdlhšie svoju funkciu, čiže nosného ochranného ako aj pohybového aparátu, so zachovaním zdravých elastických platničiek.

Štatistiky uvádzajú, že až 90% ľudí sa stretne raz v živote s bolesťami chrbtice a jednou z hlavných príčin, kedy dochádza k takýmto bolestiam je aj poškodenie osového aparátu, najmä na úrovni medzistavcových platničiek. Dochádza k tomu jednak nesprávnou životosprávou, nedostatočným prísunom živín, nesprávnym športovým alebo pracovným zaťažením, čo vedie k urýchlenému degeneratívnemu procesu na jednotlivých medzistavcových platničkách, a tým pádom k vzniku alergického stavu a bolesti.

Starostlivosť o chrbticu je celoživotný proces, ktorý vyžaduje zodpovedný prístup takzvaného zdravého životného štýlu. Sem patrí aj správny pohyb, správna diéta, výživové doplnky a strava, ktoré pomáhajú udržať osový aparát v čo najlepšej kondícii nielen na úrovni medzistavcových platničiek, ale samozrejme aj prislúchajúcich stavov medzistavcových skĺbení ako i svalov, ktoré obklopujú chrbticu.

Doktor s chrbticou

Okrem toho, že medzistavcová platnička nemá cievne zásobenie má i veľmi slabú inerváciu, ale práve jej poškodenie a patologické preťaženie môže viesť k tvorbe nových nervových zakončení na okrajoch platničky, hlavne jej zadnej strany, a to môže v rámci preťaženia viesť aj k bolestivému syndrómu a vzniku bolesti driekovej alebo hrudnej chrbtice. Zároveň druhá príčina vzniku bolesti je, keď sa nám oslabí elasticita platničky a jej pohybová funkcia, tak sa dynamická záťaž prenáša na medzistavcové skĺbenia, ktoré podobne ako iné skĺbenia podliehajú artrotickým zmenám, zápalovým zmenám a vedú k obmedzeniu hybnosti a k závažným algickým stavom.