Kontakt

ORTOSPINE,s.r.o.
sídlo spoločnosti: Komárnická 16955/11, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika
dodacia adresa: Plavisko 107, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika.

IČO: 36434396
DIČ: 2022060876
IČ DPH: SK2022060876
IBAN: SK92 1100 0000 0029 2183 7795
Spoločnosť zapísaná v OR SR Bratislava, Oddiel: Sro vložka č. 114767/B

Spinal Vital Tuba